Simulátory

Spartakiádní, 254 01 Jílové u Prahy
Česká republika

1.1. Tato uživatelská smlouva (dále jen smlouva) se vztahuje na stránky Internet umístěný na adrese a všem relevantním weby propojené s webem. 1.2. Stránky jsou majetkem společnosti 1.3. Tato smlouva upravuje vztah mezi správou stránek a Uživatelem tohoto webu. 1.4. Správa stránek si vyhrazuje právo měnit, doplňovat popř odstranit ustanovení této smlouvy bez upozornění uživatele. 1.5. Další používání Stránek Uživatelem znamená přijetí Smlouvy a změny provedené v této smlouvě. 1.6. Uživatel je osobně odpovědný za kontrolu této smlouvy pro změny v něm. 2. DEFINICE POJMŮ 2.1. Níže uvedené podmínky mají pro účely této smlouvy následující význam: 2.1.1. Site - web umístěný na názvu domény, který provádí své činnosti prostřednictvím internetového zdroje a souvisejících služeb, obsahující informace o službách, které umožňují provádět výběr služeb. 2.1.2. Správa stránek - zaměstnanci pověření správou stránek, jednající jménem. 2.1.3. Uživatel – osoba, která má přístup na Stránky prostřednictvím informační a telekomunikační sítě „Internet“ a používá Stránky. 2.1.4. Obsah stránek (dále jen Obsah) je chráněnými výsledky intelektuála činnosti, včetně textů literárních děl, jejich názvů, předmluv, anotace, články, ilustrace, obálky, hudební díla s textem nebo bez něj textové, grafické, textové, fotografické, odvozené, kompozitní a jiné díla, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, názvy produktů znaky, loga, počítačové programy, databáze, stejně jako design, struktura, výběr, koordinace, vzhled, obecný styl a uspořádání tohoto obsahu, který je součástí složení Stránky a dalších předmětů duševního vlastnictví dohromady a/nebo podle samostatně obsažené na internetové stránce. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1. Předmětem této Smlouvy je poskytnout Uživateli přístup ke službám poskytovaným na Stránkách. 3.1.1. Stránka poskytuje uživateli následující typy (služby): přístup k elektronickému obsahu s právem (stáhnout), prohlížení obsahu; přístup k prostředkům vyhledávání a navigace na webu; poskytuje uživateli možnost posílat zprávy, komentáře, recenze Uživatelů, hodnocení obsahu Stránek; přístup k informacím; další typy služeb (služeb) implementované na stránkách Stránek. 3.1.2. Všechny existující (ve skutečnosti fungování) v tuto chvíli služeb (služeb) Stránky, jakož i jakékoli jejich následné úpravy a doplňkové služby (služby) objevující se v budoucnu Internet. 3.2. Přístup k internetu je poskytován zdarma. 3.3. Přístup k webu Má se za to, že uživatel k této smlouvě přistoupil. 3.4. Používání materiálů a služeb Stránky se řídí pravidly 4. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 4.1. Správa webu má právo: 4.1.1. Změňte pravidla pro používání Stránek, stejně jako změňte obsah Stránek. Změny vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění nové verze Smlouvy na Stránkách. 4.1.2. Omezte přístup na Stránku, pokud Uživatel poruší podmínky tohoto dohody 4.2. Uživatel má právo: 4.2.1. Získejte přístup k používání webu po splnění registračních požadavků. 4.2.2. Používejte všechny služby dostupné na Stránce