Simulátory

Spartakiádní, 254 01 Jílové u Prahy
Česká republika

PD"). Ustanovení Zásad jsou platná pouze v případě, že Subjekt PD navštíví internetové stránky Provozovatele PD [adresa webu]. 1. Zpracování a ochrana osobních údajů 1.1. Provozovatel PD může shromažďovat, systematizovat, shromažďovat, ukládat, upřesňovat (aktualizovat, měnit), extrahovat, používat, blokovat, mazat osobní údaje Subjektu PD v souladu s „O osobních údajích“. 1.2. Zpracování a uchovávání osobních údajů je prováděno elektronicky pomocí automatizačních nástrojů, zajišťujících důvěrnost a dodržování stanovených ustanovení o ochraně osobních údajů. 1.3. Podmínky předání osobních údajů: - Subjekt PD musí potvrdit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů předávaných prostřednictvím jakýchkoli webových formulářů na stránkách Provozovatele PD, a to buď vyplněním zvláštního pole před odesláním osobních údajů, nebo samotnou skutečností odeslání údajů, pokud neexistuje speciální obor. Před odesláním svých osobních údajů se subjekt PD musí seznámit s obsahem Zásad Provozovatel PD umísťuje odkaz na text Zásad do webových formulářů na svých stránkách, aby měl subjekt PD možnost se seznámit obsah Zásad před odesláním jeho osobních údajů. - Subjekt OÚ souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů, které nejsou zvláštní ani biometrické, Provozovatelem OÚ, včetně kontaktních telefonních čísel, adresy bydliště, e-mailových adres, místa výkonu práce a zastávané pozice, informací o poloze, typu a verze operačního systému, typ a verze prohlížeče, typ zařízení a jeho rozlišení obrazovky, zdroj odkazu na stránky včetně adresy zdrojového webu a textu na něm umístěného inzerátu, jazyk systém a prohlížeč, seznam navštívených stránek a akcí na nich provedených, IP adresa. - Provozovatel PD nezpracovává osobní údaje zvláštní kategorie, včetně údajů o politickém, náboženském a jiném přesvědčení, o členství ve veřejných spolcích a odborové činnosti, o soukromém a intimním životě Subjektu PD. 1.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný na dobu neurčitou od okamžiku poskytnutí údajů Subjektem PD Provozovateli PD a lze jej odvolat podáním žádosti u Provozovatele PD s uvedením informací uvedených v části „O osobních údajích“. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést zasláním odpovídajícího prohlášení Subjektu PD Provozovateli PD zdarma písemnou formou na adresu [poštovní nebo e-mailová adresa]. 2. OBECNÁ USTANOVENÍ 2.1. Používání internetových stránek Uživatelem znamená souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů Uživatele. 2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí uživatel přestat používat internetovou stránku. 2.3. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na internetovou stránku. Internet kontroluje a nenese odpovědnost za stránky třetích stran, na které může uživatel kliknout na odkazy dostupné na internetové stránce. 2.4. Správa stránek neověřuje správnost osobních údajů poskytnutých Uživatelem internetových stránek. 3. PŘEDMĚT ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 3.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují povinnosti Správy Internetových stránek k mlčenlivosti a zajištění ochrany důvěrnosti osobních údajů, které Uživatel poskytne na žádost Správy Stránky při registraci na Internetové stránce nebo při registraci. 3.2. Osobní údaje povolené ke zpracování podle těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytuje Uživatel vyplněním registračního formuláře na internetové stránce při registraci na stránce a obsahuje následující informace: 3.2.1. příjmení, jméno, patronymie Uživatele; 3.2.2. Kontaktní telefonní číslo uživatele; 3.2.3. e-mailová adresa (e-mail); 3.2.5. místo bydliště Uživatele. Zásady ochrany osobních údajů.